Colofon

De namen achter het verhaal

Benieuwd wie er allemaal hebben meegewerkt aan jouw favoriete boek, tijdschrift of krant? Of wil je zelf iets uitgeven en daarin alle mensen en bedrijven noemen die je hebben geholpen? Schrijvers, redacteuren, vormgevers en drukkers; hun namen prijken allemaal in het colofon. Een colofon bevat daarnaast vaak informatie over hoe een uitgave tot stand is gekomen. Hoe ziet een colofon eruit? Wat zet je erin? En waar plaats je deze in jouw brochure, magazine of boek? Alles wat je moet weten over het colofon.

Wat is een colofon?

Blader maar eens door een willekeurig boek of tijdschrift. Grote kans dat je er een colofon tegenkomt. Hierin plaatst de uitgever informatie die je wat vertelt over de totstandkoming van de uitgave. Denk aan de namen van alle personen die eraan hebben meegewerkt. Dit kunnen auteurs zijn, maar ook vertalers, vormgevers, fotografen, illustratoren en beeldredacteuren. In de meeste colofons vind je nog veel meer praktische informatie, afhankelijk van het type uitgave. Zo is het bij boeken gangbaar om het ISBN-nummer, om welke druk het gaat en het copywrightteken op te nemen in het colofon. Tijdschriftredacties vermelden vaak alle namen van medewerkers die hebben meegewerkt aan de editie. In colofons van periodieke edities als tijdschriften als kranten zien we daarnaast vaak abonnementsinformatie en contactgegevens voor adverteerders.

Is een colofon verplicht?

In Nederland is een colofon niet verplicht. In Duitsland is dit bijvoorbeeld wel het geval. Hier wordt het colofon overigens Impressum genoemd. Dit betekent dat Nederlandse uitgevers min of meer vrij zijn om te bepalen welke informatie ze opnemen in het colofon. Natuurlijk zijn er ongeschreven regels en bevat vrijwel elk colofon in grote lijnen dezelfde informatie.

Waar plaats je het colofon?

Het woord colofon is een afgeleide van het Griekse woord ‘kolophoon’, wat onder andere slotstuk betekent. Officieel betekent dit dat je het colofon achterin een boek, tijdschrift of krant plaatst. Met name in oudere boeken zien we het colofon altijd achterin. Inmiddels kiezen steeds meer uitgeverijen ervoor om het colofon voorin het boek te plaatsen, vaak bij het voorwoord of de inhoudsopgave.

Colofon voorbeeld: wat zet je erin?

Het colofon is in de basis een simpele opsomming met informatie. Alhoewel: er zijn tijdschriften die het colofon gebruiken om de redacteuren op een creatieve manier voor te stellen, soms zelfs met een foto en een persoonlijk verhaaltje. Vaak is een colofon echter een simpel tekstblok op een witte pagina. Wil je een klein colofon plaatsen op een pagina waar ook andere tekst staat? Denk aan een pagina met zowel de inhoudsopgave als het colofon. Dan kan het handig zijn om het colofon in een kader of kleurblok te plaatsen.

Voorbeeld Colofon tijdschrift

In het onderstaande voorbeeldcolofon vind je de belangrijkste informatie over een tijdschrift. Denk aan de namen van de hoofdredacteur en andere medewerkers die een bijdrage hebben geleverd aan het magazine. Wil je een brochure of magazine uitgeven die meerdere keren per jaar verschijnt, is het slim om ook te vermelden om welke editie het gaat. Tot slot zien we in veel tijdschriftcolofons contactgegevens voor abonnees en adverteerders.

Colofon

 • Uitgever: (Naam uitgeverij)
 • Hoofdredactie: (Naam hoofdredacteur en eventueel adjunct-hoofdredacteur)
 • Redactie: (Namen redacteurs)
 • Vormgeving: (Namen vormgevers)
 • Aan deze editie werkten mee: (Namen overige medewerkers.)
 • Contact
 • Redactie: (contactgegevens algemeen redactieadres)
 • Abonnementen: (contactgegevens abonnementenservice)
 • Adverteren: (contactgegevens salesafdeling)
 • Druk: (jaartal en editienummer)
 • Copyright © (jaartal] [naam auteur of uitgever)
 • Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorbeeld Colofon boek

Elk boek heeft een ISBN nummer. Dit is dan ook min of meer een verplicht nummer van elk boekcolofon. Ook het copywrightteken zien we in vrijwel elk colofon, net als het jaar van de uitgave en natuurlijk de naam van de uitgeverij en de auteur(s). Wil je zelf een boek uitgeven en weet je niet welke informatie je nog meer in het colofon kunt opnemen? Laat je inspireren door het onderstaande voorbeeld colofon.

Colofon

 • Dit is een uitgave van:
 • (Naam uitgeverij)
 • (Adres uitgeverij)
 • Contact: (contactgegevens uitgeverij)
 • Auteur: (naam auteur)
 • Vormgeving en lay-out: (naam vormgever)
 • Foto cover: (naam fotograaf)

Leestip: Zelf een boek maken: 6 ideeën voor het allergaafste resultaat

hero-image colofon

Gerelateerde artikelen
Terug naar Grafisch woordenboek

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.