Op welke manieren kan ik betalen?

Vooruitbetaling via iDeal

Veilig, simpel en snel.

Creditcard

Betaal gemakkelijk zonder extra kosten.

PayPal

De gemakkelijkste manier van online betalen. Je betaalt simpelweg met je e-mailadres, waaraan je jouw bankrekening of creditcardnummer hebt gekoppeld. Voor betalingen met PayPal moet je eerst een account aanmaken op PayPal.

Op rekening

Je krijgt de factuur achteraf per mail toegestuurd. Deze optie is kosteloos. Je hoeft dus niet direct te betalen. De betalingstermijn is veertien dagen.

Doorlopende machtiging

Bestel je regelmatig? Dan is het handig een doorlopende machtiging bij ons aan te vragen. Dit doe je via 'Mijn account' onder het kopje 'Mijn doorlopende machtigingen'. De facturen incasseren we binnen twee á drie weken.

Rechtstreekse overboeking

Houd er rekening mee dat de levertijd van je bestelling langer duurt. Die behandelen we namelijk pas zodra de betaling binnen is. Let op: vermeld altijd het ordernummer in de omschrijving.


Veelgestelde vragen
Kan ik ook betalen via bankoverschrijving?

Ja, je kan via bankoverschrijving betalen. Op zowel de orderbevestiging als de factuur staan onze bankgegevens. Onder vermelding van je ordernummer kun je de betaling overboeken. Heb je voor vooruitbetaling gekozen? Dan raden wij aan een betaalbevestiging te mailen naar administratie@drukwerkdeal.nl , zodat we jouw order snel in behandeling kunnen nemen.

Is PayPal voor zowel particuliere als zakelijke klanten?

Ja, de betaalmethode met PayPal is voor al onze klanten.

Hoe betaal je met PayPal?

Stap 1:

In het bestelproces kies je bij Checkout pagina voor de betaalmethode PayPal. Daarna ga je verder met het bestellen van je order. Na het bestellen komt de knop in beeld: Betaal Nu. Kies voor ‘Betalen’.

Stap 2:

Hier klik je weer op de oranje knop met ‘Betalen’. Je wordt dan doorgestuurd naar de pagina van PayPal zelf:

Stap 3:

Vul je accountgegevens in. Klik op ‘Inloggen’.

Stap 4:

Klik op ‘Nu betalen’. Je betaalt nu via je PayPalrekening.

Ontvang je een terugbetaling? Wij zullen dit terugboeken op jouw PayPalrekening.

Betalingsvoorwaarden

Consumenten

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

  1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,= 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Bedrijven

  1. Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

  2. Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Printdeal BV kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Printdeal BV kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Printdeal BV (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

  1. Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Printdeal BV.

  2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Printdeal BV heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Printdeal BV aanspraak op vergoeding van kosten van incasso.

Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Printdeal BV heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.


Klantenservice
Wil je niets missen?
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang de laatste trends, inspiratie en de beste aanbiedingen.