Onze voorwaarden

Kleine lettertjes: die proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Omdat we duidelijkheid belangrijk vinden. En jou glashelder willen maken wat je van ons kunt verwachten. Daarom vind je op deze pagina al onze voorwaarden bij elkaar. Voor aanbiedingen, acties en meer zodat je die op je gemak eens kunt nalezen.

Algemene voorwaarden

Aangezien wij in het bezit zijn van het Thuiswinkel Waarborg-certificaat, dienen wij onderscheid te maken in het voeren van onze algemene voorwaarden met betrekking tot de verkoop aan consumenten en bedrijven.

Kies hieronder de voorwaarden die op jou van toepassing zijn;

 • Algemene voorwaarden consumenten (PDF)
 • Algemene voorwaarden bedrijven (PDF)

Let op! Aangezien drukwerk een maatproduct is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is ook van toepassing op cadeaubonnen.


Algemene actievoorwaarden

Regelmatig pakken wij uit met spetterende acties. Zo kun je elke dag profiteren van onze messcherpe maanddeals en andere niet te missen acties. Door gebruik te maken van onze aanbiedingen ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

 • De acties op deze website en in gerelateerde uitingen worden aangeboden door Drukwerkdeal.nl.
 • De acties zijn van toepassing op specifieke aankopen die gedaan worden in de webshop van Drukwerkdeal.nl.
 • Bij de online aankoop van een actieproduct wordt de korting automatisch verrekend in het winkelmandje óf dient een actiecode ingevuld te worden.
 • De actieperiode staat vermeld bij het specifieke product op de website van Drukwerkdeal.nl of in gerelateerde communicatie. De acties gelden uitsluitend voor aankopen die gedaan worden in de desbetreffende actieperiode.
 • De aanbiedingen die worden aangeboden zijn uitsluitend geldig voor normale leveringen en gelden niet voor express of next day leveringen.
 • Een actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Klanten die profiteren van een bepaalde korting, zijn uitgesloten van andere acties.
 • Drukwerkdeal.nl behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, acties te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor aankopen die vóór de intrekking of wijziging van de actie zijn gedaan.
 • Klanten die aantoonbaar misbruik maken van de acties, kunnen worden uitgesloten. Tevens kan de eventueel onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden.
 • Op de acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Aan de acties kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Vragen, klachten of opmerkingen over deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt via 088 88 55 222 of info@drukwerkdeal.nl.
 • Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.

Gewoon sparen

Geldig t/m 31-05-2018

Actievoorwaarden Drukwerkdeal.nl loyaliteitsprogramma.

 • Het Drukwerkdeal.nl loyaliteitsprogramma (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: Drukwerkdeal.nl B.V. kantoorhoudende aan de Keulenstraat 4, 7418 ET, Deventer (hierna: Drukwerkdeal.nl). De Actie is toegankelijk voor elke persoon van 18 jaar of ouder.
 • De Actie is een spaarprogramma waarbij fans en volgers van Drukwerkdeal.nl spaarpunten (hierna: credits) sparen. Credits worden dagelijks maar niet altijd real-time bijgeschreven. In het bijschrijven kan dus een vertraging zitten.
 • De Actie loopt vanaf maandag 7 april 2014 en eindigt op 30 november 2017. Vanaf dat moment is het opbouwen van credits derhalve niet meer mogelijk.
 • De reeds opgebouwde credits zijn nog inwisselbaar tot uiterlijk zes maanden na het einde van de Actie. Dat betekent dus dat deze credits nog tot en met 31 mei 2018 kunnen worden verzilverd. Na deze datum zijn de gespaarde credits niet langer geldig.
 • Credits kunnen gespaard worden door aankopen op Drukwerkdeal.nl. Voor elke euro (excl. btw) die wordt besteedt aan producten op drukwerkdeal.nl ontvangt de besteller 1 credit.
 • Indien er credits worden gespaard met het plaatsen van een order op onze website, heeft Drukwerkdeal.nl het recht om het aantal uitgekeerde credits in mindering te brengen, indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan. Bij veelvuldig te laat betalen van de order behoudt Drukwerkdeal zich het recht voor het account voor het Gewoon Sparen programma te blokkeren.
 • Credits kunnen worden ingewisseld voor prijzen. Indien de deelnemer een prijs afneemt wordt het aantal bijbehorende credits in mindering gebracht op het totaal aantal credits.
 • Prijzen zullen na afloop van de Actie zo spoedig mogelijk worden verstuurd naar het door de desbetreffende deelnemer opgegeven adres. Drukwerkdeal.nl is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door DHL of andere meewerkende partijen. Drukwerkdeal.nl draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de op grond van de Actie toegekende prijzen.
 • Drukwerkdeal.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen, waaronder enig technisch mankement en/of vertragingen en overige mankementen in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).
 • De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mail adres van de Deelnemer.
 • Drukwerkdeal.nl behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van een prijs voor een vervangende prijs te zorgen.
 • Deelname aan de Actie is kosteloos.
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.
 • Drukwerkdeal.nl behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op https://www.drukwerkdeal.nl. Indien de wijziging van de Actie wezenlijk van de door Drukwerkdeal.nl toegezegde prestatie afwijkt, zijn deelnemers bevoegd de overeenkomst met Drukwerkdeal.nl te ontbinden.
 • Deelnemers die naar het redelijke oordeel van Drukwerkdeal.nl misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 • Drukwerkdeal.nl is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website of app op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor het bericht mogelijk niet verstuurd kan worden.
 • Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland en België.
 • Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige Actie van toepassing is, handelt Drukwerkdeal.nl in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Drukwerkdeal.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Drukwerkdeal.nl.
 • Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Actie neem dan contact op met het customer service center van Drukwerkdeal.nl, telefoonnummer (+31) 0 88 88 55 222, of stuur een email via de website van Drukwerkdeal.nl
 • Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.
 • Personeel van de Drukwerkdeal.nl is uitgesloten van deelname aan deze Actie.